Prevádzkovateľ stránky:

Malá Praha s.r.o.
Letná 40
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
IČO:
47 578 874
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka
číslo: 35254/V

Prezeraním internetovej stránky malapraha.com súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Café & Restaurant Malá Praha. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Café & Restaurant Malá Praha zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Café & Restaurant Malá Praha si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a sú vlastníctvom spoločnosti Café & Restaurant Malá Praha alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Café & Restaurant Malá Praha. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Café & Restaurant Malá Praha.

Všetky osobné údaje získava Café & Restaurant Malá Praha od používateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, objednávky) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.