O nás

Trochu z histórie

 

Malá Praha - názov lokality v Košiciach vymedzenej ulicami Zimná, Jarná a Letná . V 20. rokoch minulého storočia, krátko po vzniku Prvej Československej Republiky prichádzajú do prevažne maďarských Košíc českí úradníci budujúci novú štátnosť. Nová Československá Republika v tejto lokalite pre nich vybudovala obytné budovy. Pohľad na škridlové strechy s množstvom komínov pripomína architektúru podobných obytných budov v Prahe. Je len prirodzené, že čoskoro Košičania nazvali túto lokalitu Malá Praha.

 


Koncept

 

Cafe & Restaurant Malá Praha vychádza z dobových a priestorových reálií Košíc - tolerantného multinacionálneho mesta. Svojim konceptom plne nadväzuje na tieto súvislosti a ponúka modernú európsku kuchyňu obohatenú o tradičnú lokálnu gastronómiu s dôrazom na využitie lokálnych surovín.


 

Lokálna gastronómia

 

Český, maďarský, nemecký, poľský, židovský a rusínsky gastronomický vplyv determinuje miestnu ponuku jedál, ktorá je základom ponuky reštaurácie Malá Praha. Akýsi gastronomický lokálpatriotizmus obohatený najmodernejšími technologickými postupmi prináša autentický zážitok podporený príjemnou atmosférou podniku s milým a hostiteľským personálom.